Artykuły, recenzje, wywiady

 • Zb.K. Rog., "Kobieta" na sprzedaż."Stolica"nr 27, R. 29, 7.07.1974 r., Warszawa
 • Głowacz A., Wystawa rzeźb Orskiego w Krakowie. "Ameryka" nr 217, wrzesień-październik 1980 r., Warszawa
 • Rodziński S., Kompozycje Ryszarda Orskiego. "Tygodnik Powszechny", nr 13, R. 35, 29.03.1981, Kraków
 • Antecka J., Z uporu człowieka, z talentu... "Dziennik Polski" 5-7.02.1982 r., Kraków
 • Stąpkowska E., Rzeźbiarz, cieśla, bartnik. "Kurier Polski" 20.08.1985 r., Warszawa
 • Warzecha A., Dłuto i pędzel. "Dziennik Polski" 30.10.1985 r., Kraków
 • Lessmann J.Z., Kuszenie przez sztuką. "Przekrój" nr 2124, 23.02.1986 r., Kraków
 • Warzecha A., Rzeźba roku. "Dziennik Polski" 19.03.1986 r., Kraków
 • Warzecha A., Co pokażemy w Wenecji? Rozmowa z Jerzym Madeyskim. "Dziennik Polski" 4.04.1986 r., Kraków
 • Matuszyńska L., Ryszard Orski. Sztuka podhalańska i twórczość totemiczna. "Relax. Ilustrowany magazyn polski" 21.06.1986 r., Chicago, USA
 • Young P., Lincolnshire artist exhibits his work in Venice, Italy. "Vernon Town Crier" 31.07.1986 r., Vernon, USA
 • Smółko-Azarjew E., I trudu myśli i r‹k. O sztuce Ryszarda Orskiego. "Nowy Dziennik Chicagowski" 1.08.1986 r., Chicago, USA
 • Migala L., Wood art. rooted in 2 cultures. "Chicago Tribune" 12.08.1986 r., Chicago, USA
 • Migala L., Wood art. rooted in 2 cultures. "Nowy Dziennik Chicagowski" 13.08.1986 r., Chicago, USA
 • Tokmakow L., Riszard Orski, skulptor iz Polszi. "Moskowskij Hudożnik" 29.07.1988 r., Moskwa, ZSRR
 • Kraszewski J., Oglądałem - i słyszałem muzyką...Wystawa rzeźb Ryszarda Orskiego. "Trybuna Ludu" 13-14.08.1988 r., Warszawa
 • J.W., Metafory Orskiego. "Perspektywy" nr 37, 9.09.1988 r., Warszawa
 • Tokmakow L., Preodolenije, ili fenomen Orskogo. "Tworczestwo" nr 11, 1988 r., Moskwa, ZSRR
 • Antecka J., Nowoczesność w baroku. "Dziennik Polski" 24.11.1988 r., Kraków
 • Warzecha A., Orski w Rzymie. "Dziennik Polski" 20.12.1988 r., Kraków
 • Serrao M.G., Ryszard Orski fra plasticit????e cromatismo. "Il Corriere di Roma" 30.12.1988r., Rzym
 • Sesti C., Ryszard Orski, scultore - pittore. "Scena Illustrata" nr 12, 1988 r., Rzym
 • Antecka J., Rze'by w wiejskim pejzażu. "Wieści" nr 4, 22.01.1989 r., Kraków
 • Warzecha A., Ksiąga Orskiego. "Dziennik Polski" 1.03.1989 r., Kraków
 • Targosz K., Opowiadam swoje życie. "Panorama" nr 39, 30.09.1990, Warszawa
 • Madeyski J., Rzeźbione obrazy Ryszarda Orskiego. "Projekt" nr 4, 1990 r., Warszawa
 • Lessmann J.Z., Orski w Łodzi. "Przekrój" nr 2345, 3.06.1990 r., Kraków
 • Spencer M., Church unveils artwork. OYour Town" 3.11.1991 r., Chicago, USA
 • Azarjew A., Rzeźby, do których można się modlić. "Kalejdoskop tygodnia. Magazyn artystyczno-kulturalny" 22.11.1991 r., Chicago, USA
 • A.A., Z pracy myśli i r‹k. "Naród Polski" 23.01.1992 r. Chicago, USA
 • Warzecha A., Świąty Stanisław z Posen. "Dziennik Polski" 8.01.1992 r., Kraków
 • Azarjew E., The Artistic Language of Orski. "Naród Polski" 18.06.1992 r., Chicago, USA
 • Warzecha A., Podróż do Pozen. "Dziennik Polski" 17.05.1993 r., Kraków
 • Kenarowa H., Przydrożne znaki Ryszarda Orskiego. "Tygodnik Podhalański" nr 27, 1995, Zakopane
 • Madeyski J., Sztuce wolno dziś wszystko. Rzeźbione obrazy Ryszarda Orskiego. "Przekrój" nr 30 (2718), 27. 07.1997 r., Kraków
 • Antecka J., Rzeźbione w życiu. "Dziennik Polski" 12.08.1997 r., Kraków

 

Informacje prasowe o wystawach

 • "Leader Press" 12.04.1972, Chicago, USA
 • "Dziennik Związkowy - Polish Daily Zgoda" 22-23.04.1972, Chicago, USA
 • "The North Loop News" 26.04.1972, Chicago, USA
 • "The Times Week" 26.04.1972, Chicago, USA
 • "Lerner Press" 26.04.1972, Chicago, USA
 • "Gwiazda Polarna" 13.05.1972, Chicago, USA
 • "Przekrój" 29.09.1974, Kraków
 • "Kurier Polski" 19.05.1975, Warszawa
 • "Stolica" 5.10.1980, Warszawa
 • "Życie Literackie" 16.05.1982, Kraków
 • "Dziennik Polski" 27.03.1984, Kraków
 • "Życie Literackie" 15.04.1984, Kraków
 • "Życie Radomskie", dodatek regionalny "Życia Warszawy" 5.02.1985, Warszawa
 • "Życie Literackie" 31.03.1985, Warszawa
 • "Życie Literackie" 29.09.1985, Warszawa
 • "Gazeta Krakowska" 18.10.1985, Kraków
 • "Dziennik Polski" 2.09.1987, Kraków
 • "Sowietskaja Kultura" 16.07.1988, Moskwa, ZSRR
 • "Moskowskaja Prawda" 19.07.1988, Moskwa, ZSRR
 • "Kurier Polonian-American" 19.07.- 1.08.1988, USA
 • "Życie Literackie" 31.07.1988, Kraków
 • "Przekrój" 4.09.1988, Kraków
 • "Gazeta Krakowska" 10.11.1988, Kraków
 • "Dziennik Polski" 29.01.1989, Kraków
 • "La Sicilia" 30.01.1989, Palermo, Włochy
 • "La Sicilia" 2.02.1989, Palermo, Włochy
 • "Dziennik Łódzki" 29.09.1990, Łódź
 • "Perspektywy" 27.04.1990, Warszawa
 • "Trybuna" 22.05.1990, Warszawa
 • "Common Europe. Eastern-Western Magazine" nr 1, 1991, Warszawa
 • "Glob 24. Dziennik ilustrowany" 7-8.09.1991,Warszawa
 • "Dziennik Polski" 23.09.1991, Kraków
 • "Dziennik Polski" 4.12.1991, Kraków
 • "Gazeta Kielecka" 28.09.1992, Kielce
 • "Słowo Ludu" 28.09.1992, Kielce
 • "Dziennik Polski" 30.09.1992, Kraków
 • "Dziennik Polski" 7.10.1992, Kraków
 • "Przekrój" 23.05.1993, Kraków
 • "Dziennik Polski" 28.06.1993, Kraków
 • "Dziennik nowosądecki" dodatek regionalny "Dziennika Polskiego" 10.05.1993, Kraków
 • "Dziennik Podhala, Spisza i Orawy" dodatek regionalny "Dziennika Polskiego" 30.06.1995, Kraków
 • "Gazeta Krakowska" 19-20.10.1996, Kraków
 • "Dziennik Polski" 31.01.1997, Kraków
 • "Dziennik Podhala, Spisza i Orawy" dodatek regionalny "Dziennika Polskiego" 24.07.1997, Kraków
 • "Gazeta Krakowska" 4.08.1997, Kraków
 • "Gazeta Wyborcza" 20.08.1997, Warszawa
 • "Dziennik Polski" 21.08.1997, Kraków

Copyright © Orski Gallery 2020