Wszystko w Rękach Boga

1993

195 x 195 x 5 cm

Copyright © Orski Gallery 2020